ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Rewolucyjny radiator gotowy do wprowadzenia na rynek

Janusz Kaban

2012-06-25 12:09

chłodzenie radiator cooler

W zeszłym roku inżynierowie pracujący w Laboratoriach Narodowych Sandia pokazali światu opracowany przez siebie rewolucyjny radiator. Rewolucyjny z tego względu, że nie musi on posiadać wiatraka, lecz sam się obraca znajdując się na cieniutkiej poduszce powietrznej. Teraz przypomnieli oni o sobie twierdząc, że gotowy produkt może trafić na rynek już niedługo. Radiator ten nazwany został "wymiennikiem ciepła z łożyskiem powietrznym". Jego główną przewagą nad standardowymi, stosowanymi obecnie...

Radiatorowa rewolucja?

Janusz Kaban

2011-07-15 14:15

radiator cooler sandia

Jeff Koplow pracujący w Laboratoriach Narodowych Sandia opracował bardzo ciekawy projekt. Wymyślił on radiator, który nie posiada wiatraka, lecz obraca się sam na niezwykle cienkiej "poduszce" powietrznej. Radiator ten nazwany został "wymiennikiem ciepła z łożyskiem powietrznym". Jego główną przewagą nad standardowymi, stosowanymi obecnie rozwiązaniami mają być dwie rzeczy. Po pierwsze - efektywność - która jest według twórcy na tyle wysoka, iż nowy radiator może obracać się bardzo wolno - co przekłada się także na mniejsze zużycie prądu oraz mniejszą ilość hałasu. Po drugie - nie osadza się na nim kurz. Działa on w ten sposób, że do procesora czy innej gorącej powierzchni przyczepiana jest niewielka metalowa...