ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Jeszcze smuklejszy Packard Bell

Krzysztof Żołyński

2011-11-15 14:32

Packard Bell

ekran dotykowy premiera Packard Bell

Packard Bell prezentuje udoskonalony Packard Bell oneTwo, komputer typu all-in-one. Nowy PB oneTwo wyróżnia się stylowym designem i konstrukcją smuklejszą o 65%, w porównaniu do wcześniejszej wersji modelu, zachowując jednocześnie funkcjonalność swojego poprzednika. “PB oneTwo osiągnął bardzo dobre wyniki sprzedaży. W odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników stworzyliśmy więc jego udoskonaloną wersję  - model, który udowadnia, że Packard Bell nieusta...

Ballmer: Microsoft w końcu zaoferuje wsparcie dla Kinecta na PC

Antoni Woźniak

2011-01-08 00:27

Microsoft kontroler ruchu wsparcie

Gdyby nie zrobił tego oficjalnie MS, zrobiliby to za niego użytkownicy. Firma uważnie przygląda się nieoficjalnym modyfikacjom swojego kontrolera ruchu i chyba nie ma innego wyjścia, jak tylko zaoferować wsparcie dla urządzenia także w przypadku komputerów osobistych. CEO Microsoftu zapowiedział wprowadzenie obsługi Kinecta w systemach PC. Być może obsługa kontrolera pojawiłaby się w nowym Windowsie (8), albo w ramach kolejnego wariantu Games for Windows. Cóż, taki potencjał nie powinien się marnować i dobrze, że MS dopuszcza takie rozszerzenie funkcjonalności Kinecta...