ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Edelweiss PC - komputer niebanalny

Antoni Woźniak

2009-06-29 14:55

Edelweiss PC komputer z chłodzeniem wodnym high-end PC

Konstrukcja bazuje na wcześniejszym prototypie zaprezentowanym parę lat temu, a dokładnie w 2006 roku. Nowy biały kolor, nowy system chłodzenia wodnego Edelweiss, oddzielne sekcje obudowy dla napędów, zasilacza z zainstalowaną dyskretną iluminacją. Nie jest znana dokładna specyfikacja zastosowanych komponentów. Wiadomo, że zdecydowano się na płytę główną FATAL1TY, dwie karty graficzne oraz napęd DVD-RW (Blu-ray nie zainstalowano). Oczywiście zamontowane w obudowie części to z całą pewnością najwydajniejsze obecnie komponenty do dostania na rynku - zastosowane chłodzenie wodne zobowiązuje. Całość wygląda imponująco...