ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Poradnik kupującego: iPhone GS, Pre, G2, BlackBerry

Antoni Woźniak

2009-06-18 13:29

Palm smartfon Android

Ciekawe porównanie pojawiło się w serwisie Gizmodo (obecnie chyba phonemodo ;). W szranki stanęły najlepsze zdaniem redaktorów smartfony na rynku: iPhone 3G S, Palm Pre, HTC Magic (G2), BlackBerry Storm. Prównano możliwości hardware, software oraz całkowity koszt uwzględniający podpisane cyrografy (to głównie zainteresuje Amerykanów, ale daje pojęcie o tym ile co kosztuje). Oczywiście na zestawienie należy patrzeć przez pryzmat czasu jaki minął od premiery uwzględnionych w porównaniu telefonów (nie chodzi tu bynajmniej o iPhone 3G S, a przede wszystkim o Palmowego Pre)...