[OT] Umowa kupna-sprzedaży mieszkania

  • Sprawdź bezpośredni link do posta
  • Statsy wątku

Jerryxp | 10.08.2005 19:21 | Odpowiedzi: 9 | Śledzony: 1 | Czytano: 51310 razy

Wątków: 637 | Odpowiedzi: 20373

Szukam wzoru do wydruku tej umowy. Wiekszosc serwisow w ktorych znajduje sie ta umowa jest platna lub wymaga wykupienia abonamentu. A jakos nie moge znalezc bezplatnego serwisu z ktorego moge pobrac te umowe. Moze ktos ma wzor tej umowy lub ma dostep do platego serwisu z ktorego moglby sciagnac ta umowe.

Skocz do ostatniej odpowiedzi | Pierwszy post na stronie

Odpowiedzi:

10.08.2005 19:31

Wątków: 687 | Odpowiedzi: 18798

Zawierasz umowę przedwstępną

Bo samą umowę musisz spisać u notariusza.

Umowa Przedwstępna Kupna - Sprzedaży
view track
Napisal admin w Wed, 2005-05-18 20:48
Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży
zawarta w dniu

roku w

pomiędzy:

zamieszkałym w

legitymującym się dowodem osobistym nr:

, wydanym przez

zwanym dalej Sprzedawcą

oraz

zamieszkałym w

legitymującym się dowodem osobistym nr:

, wydanym przez

zwanym dalej Kupującym

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami.
§ 1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyrzeczenie przez Sprzedawcę sprzedaży na rzecz Kupującego

zwanego(ej) dalej Rzeczą.
§ 2.
Strony zobowiązują się do zawarcia w terminie do dnia

roku właściwej (przyrzeczonej) umowy
sprzedaży Rzeczy.
§ 3.
1. Sprzedawca oświadcza, że Rzecz jest wolna od wszelkich wad prawnych i fizycznych, obciążeń na rzecz osób
trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.
2. Sprzedawca zobowiązuję się, że w momencie zawarcia właściwej (przyrzeczonej) umowy sprzedaży Rzeczy z
łoży oświadczenie o treści określonej powyżej w § 3 ust. 1. Odmowa złożenia takiego oświadczenia będzie
traktowana jako niewykonanie niniejszej Umowy przez Sprzedawcę, chyba że zostanie ona spowodowana
okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W razie nie złożenia powyższego
oświadczenia przez Sprzedawcę Kupujący nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy właściwej
(przyrzeczonej), co nie ogranicza jego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
związku z niewykonaniem niniejszej Umowy przez Sprzedawcę.
§ 4.
Strony określają cenę sprzedaży Rzeczy na kwotę

PLN

PLN (słownie:

§ 5.
Na poczet zapłaty ceny określonej powyżej w § 4 Kupujący wręcza Sprzedawcy zadatek w kwocie

PLN

PLN (słownie:

a Sprzedawca oświadcza, że zadatek ten otrzymał.
§ 6.
1. W przypadku niewykonania niniejszej Umowy przez Sprzedawcę będzie on zobowiązany do zapłacenia
Kupującemu kwoty dwukrotnie wyższej niż zadatek określony w § 5 niniejszej Umowy.
2. W przypadku niewykonania niniejszej Umowy przez Kupującego Sprzedawca będzie miał prawo zadatek
zachować.
§ 7.
1. Wydanie Rzeczy oraz zapłata kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, nastąpi
w miejscu zamieszkania Kupującego, to jest w

2. Koszty dostarczenia Rzeczy do miejsca zamieszkania Kupującego zostaną poniesione przez Sprzedawcę.
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wszelkie poniesione przez nią koszty w związku z
przygotowaniem oraz zawarciem niniejszej Umowy oraz umowy właściwej (przyrzeczonej), z wyjątkiem kosztów
opłaty skarbowej, które zostaną w całości poniesione przez (Sprzedawcę/Kupującego).
§ 11.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Kupujący

HP Pavilon 17 i Compaq CQ52

10.08.2005 19:33

Wątków: 687 | Odpowiedzi: 18798

Albo to

Umowa Przedwstępna Sprzedaży
view track
Napisal admin w Czwartek, 2005-05-12 18:09
UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ................................. w ......................................pomiędzy ................................ 1. .................................................... zamieszkałym w .......................................................... przy ul. .............................................., legitymującym się dowodem osobistym ................................, zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" .................................................................................., a 2. ............................................................, zamieszkałym w ................................................. przy ul. ................................................................................, legitymującym się dowodem osobistym
............................................................, zwanym w treści umowy "Kupującym".
§ 1.
Przedmiotem umowy jest ............................................................................................................ § 2.
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia ..................................................................... za cenę .................................................................... (słownie: ....................................................................................................................................).
§ 3.
1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ........................................................... złotych tytułem zadatku. 2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.
§ 4.
1 .Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 6.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
Sprzedawca Kupujący
.......................................... ..........................................

HP Pavilon 17 i Compaq CQ52

10.08.2005 19:54

Wątków: 1 | Odpowiedzi: 7278

Hmmmm

Mieszkania kupuje i sprzedaje się za pośrednictwem notariusza. To jest za poważna sprawa, aby oszczędzać...

http://www.trekearth.com/members/Kuman/

  • Sprawdź bezpośredni link do posta

10.08.2005 20:17

Wątków: 1998 | Odpowiedzi: 39508

ale

jakie mieszkanie? nowe czy z rynku wtórnego?

10.08.2005 21:23

Wątków: 687 | Odpowiedzi: 18798

Cortez jak nowe to dostaniesz umowe

od devlopera i z nia możesz iść do prawnika.Swojej nie spiszesz z nimi

HP Pavilon 17 i Compaq CQ52

  • Sprawdź bezpośredni link do posta

10.08.2005 21:45

Wątków: 1998 | Odpowiedzi: 39508

wiem

ja dostałem umowę od dewelopera - i całą przerobiłem pod siebie Trza umieć negocjować

10.08.2005 22:07

Wątków: 7 | Odpowiedzi: 1177

Notariusz

Zbycie nieruchomości aby było ważne musi mieć formą aktu notarialnego. Umowę przedwstępną można samemu spisać albo też i notariusz może za to wziąć swoją dolę. W tym II-im przypadku są pewne korzyści ale niewielkie.

premeryt

11.08.2005 00:08

Wątków: 637 | Odpowiedzi: 20373

emil, thx

za druk umowy

A jakie to ma znaczenie? ;) :* ((-_-))

11.08.2005 01:37

Wątków: 223 | Odpowiedzi: 37641

Kuman

to nie kwestia oszczedzania. aby umowa kupna/sprzedazy nieruchomosci byla wazna muzi byc sporzadzona/podpisana w obecnosci notariusza.

U2415|i3|Z97|R9|8GB|2SSD+2HDD|ITX

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.

Ostatnie tematy na boardzie
1. [BLOG] Kupię konsolę xbox one lub ps4 6 tomek16 | Bodzio88 Dziś 16:21
2. [RTV] telewizor do 4000 PLN 11 cwb | jcxjcx Dziś 10:34
3. czy te komponenty będą współpracować 3 raid0 | lonio Dziś 09:19
4. [BLOG] Nine Inch Nails - Londyn 2 Reznorek | Reznorek Dziś 09:17
5. T-Mobile LTE publiczne IP lub inne rozwiazanie 6 Vendetta | Vendetta Dziś 07:35
Poprzednie-Następne
1. Co sądzicie o nowym FileSupply Pro 1.2.0 1 Bastion | Titus Fox 10.08.2005
2. Gadu-Gadu problem z instalacją 9 Viking | nikifor 10.08.2005
3. [OT] Fiat Panda 1.3 JTD 69 POGO_2001 | tomm 10.08.2005
4. Czy mam prawo do uzycia pluginu 2 Bastion | Rzuf 10.08.2005
5. [GRY] Offset Team przedstawia. 7 andrzej0115 | lysy118 10.08.2005
6. Abit AV8 czy MSI K8N Neo2 Platinium 10 M1ody | Ronson 10.08.2005