ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Crytek Black Sea sprzedane, trafi do ekip Creative Assemby

Daniel Górecki, 2017-03-08 11:00 | Źródło |

Ostatnie doniesienia z obozu Cryteka (z końca zeszłego roku) nie napawały optymizmem, ponieważ firma boryka się dużymi problemami finansowymi, co spowodowało zamknięcie 5 oddziałów oraz kłopoty z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom. Aby nieco poprawić swoją sytuację przedsiębiorstwo postanowiło sprzedać kolejne studio  i tym razem padło na Crytek Black Sea.

Studio zostało podkupione przez SEGĘ i wejdzie w skład grupy zespołów podległych Creative Assembly, czyli producenta specjalizującego się w RTSach (Halo Wars 2, Total War), ale mającego na swoim koncie także bardzo dobrą grę Obcy: Izolacja. Crytek Black Sea zostanie także przemianowane na Creative Assembly Sofia i zachowa swoich wszystkich 60 deweloperów. Tym samym Creative Assembly podlega już przeszło 500 pracowników, którzy pracują m.in. nad niezapowiedzianymi jeszcze projektami.

Zanim bułgarskie studio Cryteka zostało wcielone do Creative Assembly zajmowało się grą w stylu MOBA zatytułowaną Arena of Fate. Ta jednak nie odniosła spodziewanego sukcesu i nie stanowiła żadnego zagrożenia dla DOTA 2 czy League of Legends.

preview

Tagi: sprzedaż, gry wideo, Crytek, studio, Sega, producent, wykupienie, Creative Assemby, Crytek Black Sea, Creative Assembly Sofia,

Komentarze (0)

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.