ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Conexant wytworzył pojedynczy chip modemowy

Krzysztof Krutul, 2000-03-13 00:00 |

Conexant wypuścił SmartSCM - jest to modem połączony z kontrolerem modemowym, pamięcią na jednym chipie silikonowym. Wspomaga on V.32 bis, V.34 i V.90 modem czyli wszystkie obowiązujące standardy. Te chipy modemowe będą modły być stosowane w prawie każdym urządzeniu .. od komputerów osobistych, konsol i także urządzeniach domowych.

Komentarze (0)

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.