ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Benchmarki VIA P4X266

Krzysztof Krutul, 2001-08-16 13:01 |

 P4X266i850i845
Winstone 2001Business46.546.641.3
Content Creation5858.252.7
SYSmark 2001Internet Content 
Creation
169173153
Office Productivity134140131
Overall System 
Performance
150156144
Quake3 Arena,640x480x32176.5205.5127.8
DroneZ, 640x480x3296.26104.383.48
AquaMark,640x480x3240.739.234

Komentarze (0)

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.