ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Crusoe TM5600 porównanie

Krzysztof Krutul, 2000-10-09 00:00 |

a) Sony Notebook Via PCG-C1VE - Crusoe
b) Acer TRavelMate 522 TXV PIII

KtóryZegar[MHz] BAPCo SYSMark 2000 PovRay 3.1 chess2.pov 3DMark 2000 CPU Marks UT [fps] Cinema 4D
A60050257PPS5611,83,7
B60092417PPS8115,46,6


Po tej tabeli widać, że jednak Crusoe nie jest "taką" rewelacją.

Komentarze (0)

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.