ZAMKNIĘCIE SERWISU

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, niniejszym informuje, że kończy działalności w zakresie działalności Serwisu FrazPC.pl. Zamknięcie Serwisu nastąpi w dniu 31 grudnia 2018 roku. Do dnia 31 grudnia 2018 roku serwis będzie działał na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy aby w tym okresie pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 grudnia 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne.

Voodoo5 5500 AGP

Krzysztof Krutul, 2000-10-09 00:00 |

Firma 3Dfx swym chipsetem Voodoo Graphics w 1996 roku zrewolucjonizowała rynek kart graficznych. Voodoo był trzykrotnie szybszy od swego najbliższego konkurenta. Chipset odpowiedzialny był wyłącznie za grafikę trójwymiarową potrafił tworzyć obraz tylko w trybie pełnoekranowym i tylko w dwóch trybach graficznych: 640x480x16bpp z buforem Z lub 800x600x16bpp bez bufora Z. W 1997 roku firma NVIDIA wprowadziła do sprzedaży układ RIVA 128, który był szybszy od Voodoo Graphics, jednak oferował obraz gorszej jakości. Od tego czasu 3Dfx (dziś "3dfx" przez małe "d") i NVIDIA to dwóch zaciekłych wrogów, wiecznie walczących o dominację na rynku kart graficznych 3D. >>>

Komentarze (0)

Aby dodać odpowiedź zaloguj się.